обновлено
26.05.2018
10:41

Метки сюжета

Դիլիջանյան օծանելիքից մինչև արվեստների դիտարան.

Դիլիջանյան օծանելիքից մինչև արվեստների դիտարան.

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունները» կամ առավելապես հայտնի IDEA հիմնադրամը նպատակ ունի Դիլիջանը դարձնել մի վայր, որը կդառնա գիտության կրթության և անկախ գաղափարների տեղանք, այդ նպատակով գործարկվել է «Դիլիջանի արվեստների դիտարան» նախագիծը: АМИ "Новости - Армения" >>  10.09.2016 20:59

ФОТО:

ИА "Новости - Грузия": პოლიციამ საქართველოს მასშტაბით პოლიციური შემოწმებები ჩაატარა ИА "Новости - Грузия": სამინისტრომ პალიასტომის ტბაზე თევზების დაღუპვის მიზეზი დაასახელა АМИ "Новости - Армения": Գյումրին կզարդարվի խցանագորգերով АМИ "Новости - Армения": Դիլիջանյան օծանելիքից մինչև արվեստների դիտարան. 21-րդ դարի Ալեքսանդրիան

Другие новости темы: