ამომრჩევლებს სიებში თავინთი მონაცემის გადამოწმება სწრაფი გადახდის აპარატით შეუძლიათ.